အျပည့္အ၀ ဘိြဳင္လာ ေပ်ာ္၀င္ခန္း Cleaver Brooks: Complete boiler room solutions

အျပည့္အ၀ ဘိြဳင္လာ ေပ်ာ္၀င္ခန္း  Cleaver Brooks: Complete boiler room solutions

Cleaver Brooks: Complete boiler room solutionsလုပ္ေဆာင္ႏိုင္စြမ္းျမင့္မားကာ Firetube Boiler မွ USA တြင္ထုတ္လုပ္သည္။

၅၀ မွ ၈၀၀ HP ထိေရေႏြးေငြမ်ား  ပို႔ေဆာင္ျဖတ္သန္းႏိုင္သည္။

တသက္တာ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းခြင့္ ဝရမ္ပါရွိသည္။

အပိုပစၥည္းမ်ားလဲ လြယ္ကူစြာရရွိနိုင္သည္။

Highest operating efficiency Firetube Boiler manufactured in U.S.A.
The capacity to deliver steam from 50 to 800 HP
Maintenance services with lifetime warranty
All spare parts are available
Reduce pollution and greenhouse gases 

Boonyium & Associates Ltd.
Boonyium & Associates Ltd ကို ၁၉၅၈ ခုႏွစ္တြင္ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ပါသည္။ ပထမဦးဆံုးေသာရံုးခန္းကို Rama IV လမ္းတြင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ျပီး ၁၉၉၇ ခုႏွစ္တြင္ Ekamai လမ္းသုိ႔ေျပာင္းေရြွ႕ခဲ့ပါသည္။ ၁၉၈၇ မွစ၍လက္ရွိကာလထိ Srinakarin လမ္းတြင္ ရံုးခန္းအားဖြင့္လွစ္ထားကာ သံုးစြဲသူမ်ားထံ အေကာင္းဆံုးေသာ၀န္ေဆာင္မွဳမ်ားကို ေပးအပ္လ်ွက္ရွိပါသည္။ Mr. Boonyium Meesook နွင့္ မိတ္ေဆြမ်ားသည္အတူ လက္တြဲကာ စက္ရံုလုပ္ငန္းသံုး အင္ဂ်င္နီယာ နည္းညာမ်ားကို ထုိင္းနိုင္ငံတြင္ ၀န္ေဆာင္မွဳေပးလ်က္ရွိပါသည္။ Boonyium & Associates Ltd. သည္ မွလူသိမ်ားေသာ USA ,UK, Australia မွ စက္ရံုမ်ား၏ ကိုယ္စားလွယ္ ျဖစ္ပါသည္။

Boonyium & Associates Ltd. သည္အာက္ပါဌာနခြဲမ်ားျဖင့္ သံုးစြဲသူမ်ားအား၀န္ေဆာင္မွဳေပးလ်ွက္ရွိပါသည္။
၁။ နည္းပညာႏွင့္ အင္ဂ်င္နီယာဌာန
၂။ စက္ပစၥည္းမ်ားျပဳျပင္ ထုတ္လုပ္ေရးႏွင့္ တပ္ဆင္ေရးဌာန
၃။ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ နည္းပညာေထာက္ပံေရးဌာန
၄။ စြမ္းအင္စနစ္အတြက္ ဓာတုပစၥည္းမ်ားျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရးဌာန
၅။ အပိုပစၥည္းေထာက္ပံေရးဌာန
၆။ ေငြေျကးဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားစီမံခန္႔ခြဲေရး ဌာန

ေဖာ္ျပပါ ဌာနမ်ားအားလံုးသည္ ဟိုတယ္၊ ေဆးရံု၊ ဓာတ္ခြဲခန္း၊ ပညာေရး၊ ေဆးဝါးထုတ္လုပ္ျဖန္႔ျဖဳးေရး၊ အထည္ ယွက္လုပ္ငန္း၊ အထည္ေဆးဆိုးလုပ္ငန္း၊ သိုးေမြးထိုး ဇာထိုး လုပ္ငန္း၊ အ၀တ္အထည္လုပ္ငန္း၊ ေမာ္ေတာ္ကားတာယာလုပ္ငန္း၊ ရာဘာေစးလုပ္ငန္း၊ စကၠဴလုပ္ငန္း၊ လက္မွဳေသတၱာလုပ္ငန္း၊ ပလက္စတစ္လုပ္ငန္း၊ ေရနံဓာတုပစၥည္းလုပ္ငန္း၊ ေခ်ာဆီလုပ္ငန္း၊ စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴေရးဆိုင္ရာ ထုတ္ကုန္လုပ္ငန္းမ်ား စသည္ျဖင့္ မတူညီေသာ သံုးစြဲသူ ၅၀၀ ကို အေကာင္းမြန္ဆံုး ၀န္ေဆာင္မွဳေပးလ်က္ရွိပါသည္။ Srinakarin လမ္းရွိရံုးခန္းတြင္ ၀န္ထမ္းအင္အားေပါင္း ၈၀ ေက်ာ္ျဖင့္ သံုးစြဲသူမ်ား၏လိုအပ္ခ်က္မ်ား ျပည့္မွီေစရန္ႏွင့္ စိတ္ေက်နပ္မွဳရရွိေစရန္ အေကာင္းမြန္ဆံုး၀န္ေဆာင္မွဳေပးလ်က္ရွိပါသည္။ သံုးစြဲသူမ်ားကို နွစ္ေလးဆယ္တိုင္တိုင္ ၀န္ေဆာင္မွဳေပးခဲ့ရသည့္အတြက္ ေက်နပ္ဂုဏ္ယူမိပါသည္ ေနာက္ထပ္လဲ ပိုမိုေကာင္းမြန္စြာ ၀န္ေဆာင္မွဳေပးႏိုင္ရန္ အျမဲမျပတ္ျကိုးစားသြားပါမည္ဟု ကတိျပဳအပ္ပါသည္။

 

Boonyium & Associates Ltd.
Boonyium & Associates Ltd. was founded in 1958. The first office situated on Rama IV road, then moved to Ekamai Road in 1977, then to the present office on Srinakarin Road in 1987. Mr. Boonyium Meesook and his friends joined to implement the technology and industrial engineering in Thailand. The company has been the representative of many wellknown manufacturer in USA, UK, Australia, etc.
Following are the various departments to support and service all customers
1. Technology and Engineering Department
2. Machine Fabrication and Installation Department
3. Maintenance more info and Technical Service Department
4. Chemical Treatment Support for Energy System Department
5. Stock and Spare parts Department
6. Financing, Accounting and Management Information System Department
All departments can serve all customer with “Service Mind” and best responsibility for every customer being Hotel, Hospital, Laboratory, Education, Pharmaceutical, Textile Weaving, Textile Dyeing, Knitting, Garment, Automotive Tire, Latex, Pulp and Paper, Craft Box, Plastic, Petrochemical, Lubricating Oil, Agricultural Products etc. for over 500 customers. At our present office on Srinakarin Road, we have over 80 persons work force joining together to accomplishour task of supplying and servicing the best we can. We are proud to serve our customers for over 40 years and we aim to make it better and better all the time.

 

 

CONTACT US 

Address : 1314-1322 Srinakarin Rd., Onnut, Suanlung, Bangkok 10250
Phone  : +662 322 1678
E-mail : info@boonyium.com
Website : boonyium.aecgateway.com

ให้เช่าเครน

รถโมบายเครน, ให้เช่าเครน, เครนก่อสร้าง, เครนโรงงาน, จำหน่ายเครน, โรงงานเครน : ที เอส ไอ ซี อินเตอร์เทรด บจก.


รถโมบายเครน   ดูเพิ่มเติม...click

เครนตามภาษากฏกระทรวงฯ รัฐบาลไทย เรียกว่าปั่นจั่น (Cranes or Derricks) หมายถึงเครื่องจักรกลที่ใช้ยกของขึ้นลงตามแนวดิ่งและเคลื่อนย้ายของเหล่านั้น ในลักษณะแขวนลอยไปตามแนวราบ
เครนแบ่งออกเป็น 3 ประเภทคือ
เครนเหนือศีรษะและเครนขาสูง (Overhead-Gentry Cranes) เครนหอสูง (Tower Cranes) รถเครน เรือเครน (Mobile Cranes)

รถโมบายเครน (ปั่นจั่นชนิดเคลื่อนที่ได้) คือ รถเครนที่ใช้ยกสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ทั้งในโรงงานอุตสาหกรรมและไซต์งานก่อสร้างต่างๆ ข้อดีของโมบายเครนคือสะดวก รวดเร็ว เคลื่อนที่ได้ง่าย โมบายเครนมีอยู่หลายแบบหลายชนิดทั้งแบบ Truck Crane ที่วิ่งเดินทางไปในระยะที่ไกลได้เปรียบเสมือนรถบรรทุกคันนึง แต่ข้อเสียคือมีช่วงยาวใช้ในที่แคบๆไม่เหมาะ หรือแบบราทเทอร์เรนที่เรียกกันในท้องตลาดว่าเครน 4 ล้อ เหมาะกับงานที่ใช้ในที่จำกัด แคบๆ เนื่องจากมีรูปร่างค่อนข้างเล็ก และวงเลี้ยวที่แคบ แต่ก็มีข้อเสียคือเดินทางไกลไม่สะดวกต้องใส่หลังเทเลอร์ไป และแบบสุดท้ายที่พบเจอกันคือแบบออลเทอร์เรนเครนจะเป็นการผสมผสานเอาข้อดีของทั้งสองแบบมารวมกัน

  • All Terrain Crane : เป็นรถเครนที่ถูกออกแบบมาเพื่อเหมาะกับการใช้งานในทุกสภาวะการทำงานเหมาะกับการวิ่งบนถนน และพื้นที่ทำงานที่ขรุขระ โดยการออกแบบให้มีความสามารถในการขับเคลื่อนเหมาะกับทุกสภาพพื้นผิว และยังสามารถบังคับการเลี้ยวได้ทุกล้อ
  • Rough Terrain Crane : เป็นรถเครนไฮโดรริกเครนแบบขับเคลื่อนทุกล้อ เหมาะสมกับการทำงานในพื้นที่แคบ สามารถเคลื่อนย้ายใช้งานในพื้นที่ทำงานต่าง ๆ ได้อย่างสะดวก
  • Truck Crane : เป็นเครนที่ออกแบบประกอบติดตั้งกับตัวถังรถที่มีระบบการขับเคลื่อนแบบรถบรรทุกทั่วไป เหมาะสำหรับการขับเคลื่อนบนพื้นถนน แต่มีโครงสร้างของตัวรถที่ยาว และไม่สะดวกในการเคลื่อนย้ายในพื้นที่หน้างาน
  • Cargos Crane : เป็นเครนติดบนหลังรถบรรทุกแบบแขนตรง และยึดหดด้วยระบบไฮโดรริก และลวดสลิง ซึ่งมีการออกแบบและผลิตรุ่นที่สามารถติดตั้งบนรถบรรทุกได้ทุกยี่ห้อ ทุกรุ่น และยังมีเครนรุ่นที่ออกแบบสำหรับติดตั้งบนเรืออีกด้วย

 

 

ท่านสามารถค้นหาสินค้าเพิ่มเติมได้ที่ www.thailandpocketpages.com

 


T.S.I.C. INTERTRADE CO.,LTD
บริษัท ที.เอส.ไอ.ซี. อินเตอร์เทรด จำกัด

เมื่อโลกพัฒนาไปอย่างก้าวไกล และ มีการเติบโตอย่างไม่หยุดยั้ง การก่อสร้างและพัฒนา อาคารสิ่งปลูกสร้าง,ระบบสาธารณูปโภค  เพื่อให้เจริญก้าวทันสมัย  ก็ขยายกว้างไปในพื้นที่ต่างๆ พื้นที่เดิมต่างมีการปรับปรุงให้ดีขึ้น งานก่อสร้างจึงมีบทบาทสำคัญ ที่ทำให้สังคม พัฒนาขึ้นไป  บริษัท ที.เอส.ไอ.ซี. อินเตอร์เทรดมกราคม 2540 ด้วยทุนจดทะเบียนชำระเต็ม 3 ล้านบาท เพื่อวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องมือ / เครื่องจักร สำหรับงานก่อสร้างอาคารสูง และอาคาร ทั่วไป เช่น โรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภท จำกัด เราได้เป็นผู้ให้บริการ เครื่องจักรกล (เครน) ก่อสร้าง ที่ทันสมัยเพิ่มขึ้น เรายินดีให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าทุกท่านด้วยควาเต็มใจ โดยเราให้บริการดังนี้

ผลิตภัณฑ์ของเรา
บริษัท ที.เอส.ไอซี อินเตอร์เทรด จำกัด เราจำหน่าย ทาวเวอร์เครน ในย่านลาดกระบัง จำหน่ายเครนแขนตรง เครนแขนราบ เครนกระดก Jib Crane ยินดีให้คำปรึกษา เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เครนของเรา และจำหน่ายผลิตภัณฑ์อื่น ดังนี้

• ทาวเวอร์เครนมือ 1 เครนใหม่ เครนมือ2
• เครนแขนตรง - แขนราบ
• เครนกระดก
• GANTRY CRANE,SEMI GANTRY
• ลิฟท์ก่อสร้างนอกอาคาร
• JIB GANTRY
• MONORAIL
• Factory Lift (ลิฟท์ขนส่งวัสดุที่ใช้ในโรงงาน)
• ลิฟท์ขนส่งวัสดุ(ใช้นอกอาคาร)
• เครนโรงงาน ( Over head Crane)

บริการของเรา
บริษัท ที.เอส.ไอซี อินเตอร์เทรด จำกัด เรามีบริการออกแบบ ก่อสร้าง ติดตั้ง ซ่อมเครน และผลิตภัณฑ์อื่นๆ เกี่ยวกับลิฟท์ โซ่ รอก ลิทฟ์ขนส่งของ ลิฟท์ลำเลียง ตู้คอนโทรล Over Head Crance และอื่นๆ ดังนี้

•    รับออกแบบสร้างและติดตั้ง เครน ตามแบบลูกค้า
•    ให้เช่าทาวเวอร์เครน
•    บริการเปลี่ยน โซ่รอก โรงงาน
•    เดอริเครนให้เช่า
•    เครน 25 ตันให้เช่า , เครน 4 ล้อให้เช่า

 

 

 

สนใจติดต่อ
ที เอส ไอ ซี อินเตอร์เทรด บจก.
ที่อยู่ ให้เช่าเครน : 8/9 หมู่ 4 ถนนลาดกระบัง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กทม 10520
เบอร์โทรศัพท์ : +66 2738 6265, +668 1311 8406, +668 1911 7081
เบอร์โทรสาร : +66 2738 6991
E-mail : chaisak_tsic@hotmail.com , papalikk@hotmail.com
เว็บไซต์ : tsic.thailandpocketpages.com

บริการขนย้ายทุกชนิด

SPEEDMOVE SERVICE
สปีดมูฟ ผู้นำงานขนย้าย ขนส่งโดยทีมงานมืออาชีพ

www.speed-move.com

 

ยินต้อนรับสู่ สปีดมูฟ ผู้นำด้านการให้บริการด้านการขนย้ายขนส่งสินค้า ระยะใกล้ - ไกล
กับการบริการเหนือความคาดหมายและการบริการด้วยความเป็นมืออาชีพ ไม่ว่าสินค้าที่จะขนย้ายจะชิ้นเล็ก-ชิ้นใหญ่ ส่งไกล หรือ ส่งใกล้ สปีดมูฟ
เรายินดีไห้บริการด้วยความใส่ใจในการขนย้ายสินค้า ของท่าน ไม่ว่าท่านจะย้ายบ้าน ย้ายออฟฟิศ ส่งสินค้าไปยังต่างจังหวัด ส่งสินค้าเป็นล๊อต เป็นชิ้น เป็นครั้งคราว หรือส่งสินค้าเป็นประจำ  หรือ ขนย้ายเครื่องจักร ขนย้ายเครื่องจักรขนาดใหญ่ในโรงงานอุตสาหกรรม ขนย้ายของหนัก ขนย้ายสำนักงาน สปีดมูฟ
เราคือผู้นำและผู้ให้บริการด้านการขนย้ายที่ให้บริการมาอย่างยาวนานและราคาถูก เราใส่ใจต่อสินค้าของลูกค้า และเรา ยังมีการ “รับประกันสินค้าทุกชิ้น”
เมื่อขนย้าย จึงวางใจได้ว่า สินค้าของท่านจะปลอดภัย เมื่อได้รับการขนย้ายที่ดีจากเรา และอุ่นใจได้เลยว่า เรามีการรับประกันสินค้าทุกชิ้น
หากเกิดอุบัติเหตุระหว่างขนย้าย สปีดมูฟยินดีดูแล และ บริการด้วยความเต็มใจ ต่อลูกค้าทุกท่าน

 

ปลอดภัย มั่นใจ กับการบริการที่เป็นเลิศ ราคาย่อมเยา บริการขนย้ายที่พักอาศัย ต้อง SPEED MOVE

 

 

 

ขนย้ายบ้านและที่อยู่อาศัย

 

 

ขนย้ายสำนักงานหรือออฟฟิศ

 

 

ขนย้ายเครื่องจักร อุปกรณ์ต่างๆ ในโรงงาน ห้องแลป

 

 

รถ 4 ล้อ ขนย้าย / รถขนย้าย 4 ล้อขนาดใหญ่ / รถขนย้ายขนาดใหญ่ / รถขนย้าย 6 ล้อ / 

 

สนใจติดต่อ

 

สปีด มูฟ บจก.

 

20/42 ซ.11 ถ.บางนา-ตราด กม.4.5  ซ.บางนาตราด 56 หมู่ 15 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ  10540

 

เบอร์โทรศัพท์ +66 2751 5269, +668 3898 9768, +668 3295 5924

 

Fax +66 2751 5259

 

Email: spm2011@speed-move.com, marisa.speedmove@gmail.com

 

http://speedmove.thailandpocketpages.com

ผลิตซองจดหมาย

ซองฝาสามเหลี่ยม, ผลิตซองจดหมาย, ซองเอกสาร : หงีเฮงแชมเปี้ยนกรุ๊ป บจก.

 

 

ซองฝาสามเหลี่ยม

 

หงีเฮงแชมเปี้ยนกรุ๊ป บจก. : ผลิตซองจดหมาย, ซองเอกสาร, ซองขนาดพิเศษ โรงงานผลิตซองจดหมาย, ซองตามสั่ง, ซองจดหมายตราเครื่องบิน จำหน่ายซองจดหมาย จำหน่ายซองเอกสาร ผลิตซองขนาดพิเศษ

 

ท่านสามารถค้นหาสินค้าเพิ่มเติมได้ที่ brandexdirectory.com

 


ผลิตซองจดหมาย, ผลิตซองเอกสาร, ผลิตซองจดหมายขนาดพิเศษ, ผลิตซองจดหมายตามสั่ง, บริษัทผลิตซองจดหมาย, ซองขนาดพิเศษ, ซองจดหมายคุณภาพมาตราฐาน, ซองจดหมาย, ซองเอกสาร, บริษัทผลิตซองจดหมาด, โรงงานผลิตซองจดหมาย, ซองจดหมายตามสั่ง, ซองเอกสารตามสั่ง : หงีเฮงแชมเปี้ยนกรุ๊ป บจก.

บริษัท หงีเฮงแชมเปี้ยนกรุ๊ป จำกัด

ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายซองจดหมาย และซองเอกสารรายใหญ่ของประเทศไทยโดยทางบริษัทได้ผลิตสินค้าและให้บริการตามความต้องการของลูกค้ามาเป็นเวลากว่า 40 ปี ซึ่งแต่เดิมนั้นได้ดำเนินธุรกิจภายใต้ ชื่อ "ห้างหุ้นส่วนจำกัดหงีเฮงเทรดดิ้ง" จนกระทั่งปีพ.ศ. 2537 จึงได้เปลี่ยนมาใช้ ชื่อ "บริษัท หงีเฮงแชมเปี้ยนกรุ๊ป จำกัด" ดังเช่นในปัจจุบัน ซึ่งทางบริษัทได้ดำเนิน ธุรกิจและผลิตสินค้าภายใต้ตราสินค้า "ซองจดหมายตราเครื่องบิน (Airplane Envelope)"

ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันทางบริษัทยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาสินค้าและการบริการอย่างต่อเนื่องเพื่อความพอใจสูงสุดของลูกค้า ทั้งนี้ทางบริษัทพร้อมที่จะก้าวไปสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำทางด้านการผลิตซอง ซองเอกสารที่ได้คุณภาพตรงตามมาตรฐานและความต้องการของลูกค้าทุกท่าน

บริษัท หงีเฮงแชมเปี้ยนกรุ๊ป จำกัด มุ่งมั่นผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานระดับสากล ด้วยประสบการณ์อันยาวนานกว่า 40 ปีเราจึงสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าในทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการผลิตซองขนาดมาตรฐานหรือซองสั่งทำพิเศษตามความต้องการของลูกค้าเพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าในราคาที่เหมาะสม โดยเรามีเป้าหมายที่จะให้ลูกค้าได้รับสินค้าที่ไม่ได้เป็นเพียงแค่ตัวผลิตภัณฑ์ แต่ยังได้รับบริการที่ดี มีความประทับใจ ในตัวสินค้าพร้อมด้วยคุณค่าที่เราส่งมอบให้

ทางบริษัทมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตซองจดหมายและซองเอกสารต่อไปโดยไม่หยุดนิ่งเพื่อการยอมรับจากลูกค้าทุกท่านและก้าวเป็นผู้นำที่ได้รับการยอมรับทั้งใน ประเทศและต่างประเทศ

 

 

 

สนใจติดต่อ
หงีเฮงแชมเปี้ยนกรุ๊ป บจก.
99/9 หมู่ 1 ถนนพระราม 2 ตำบลบางน้ำจืด อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์ : +662 451 4031-2, +662 451 4037
โทรสาร : +662 ซองขนาดพิเศษ 451 4264
อีเมลล์ : kamon.m@nghenvelope.com, info@nghenvelope.com
เว็บไซต์ : ngeheng.brandexdirectory.com
เว็บไซต์ : www.nghenvelope.com

ผลิตซองจดหมาย

ซองฝาสามเหลี่ยม, ผลิตซองจดหมาย, ซองเอกสาร : หงีเฮงแชมเปี้ยนกรุ๊ป บจก.

 

 

ซองฝาสามเหลี่ยม

 

หงีเฮงแชมเปี้ยนกรุ๊ป บจก. : ผลิตซองจดหมาย, ซองเอกสาร, ซองขนาดพิเศษ โรงงานผลิตซองจดหมาย, ซองตามสั่ง, ซองจดหมายตราเครื่องบิน จำหน่ายซองจดหมาย จำหน่ายซองเอกสาร ผลิตซองขนาดพิเศษ

 

ท่านสามารถค้นหาสินค้าเพิ่มเติมได้ที่ brandexdirectory.com

 


ผลิตซองจดหมาย, ผลิตซองเอกสาร, ผลิตซองจดหมายขนาดพิเศษ, ผลิตซองจดหมายตามสั่ง, บริษัทผลิตซองจดหมาย, ซองขนาดพิเศษ, ซองจดหมายคุณภาพมาตราฐาน, ซองจดหมาย, ซองเอกสาร, บริษัทผลิตซองจดหมาด, โรงงานผลิตซองจดหมาย, ซองจดหมายตามสั่ง, ซองเอกสารตามสั่ง : หงีเฮงแชมเปี้ยนกรุ๊ป บจก.

บริษัท หงีเฮงแชมเปี้ยนกรุ๊ป จำกัด

ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายซองจดหมาย และซองเอกสารรายใหญ่ของประเทศไทยโดยทางบริษัทได้ผลิตสินค้าและให้บริการตามความต้องการของลูกค้ามาเป็นเวลากว่า 40 ปี ซึ่งแต่เดิมนั้นได้ดำเนินธุรกิจภายใต้ ชื่อ "ห้างหุ้นส่วนจำกัดหงีเฮงเทรดดิ้ง" จนกระทั่งปีพ.ศ. 2537 จึงได้เปลี่ยนมาใช้ ชื่อ "บริษัท หงีเฮงแชมเปี้ยนกรุ๊ป จำกัด" ดังเช่นในปัจจุบัน ซึ่งทางบริษัทได้ดำเนิน ธุรกิจและผลิตสินค้าภายใต้ตราสินค้า "ซองจดหมายตราเครื่องบิน (Airplane Envelope)"

ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันทางบริษัทยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาสินค้าและการบริการอย่างต่อเนื่องเพื่อความพอใจสูงสุดของลูกค้า ทั้งนี้ทางบริษัทพร้อมที่จะก้าวไปสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำทางด้านการผลิตซอง ซองเอกสารที่ได้คุณภาพตรงตามมาตรฐานและความต้องการของลูกค้าทุกท่าน

บริษัท หงีเฮงแชมเปี้ยนกรุ๊ป จำกัด มุ่งมั่นผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานระดับสากล ด้วยประสบการณ์อันยาวนานกว่า 40 ปีเราจึงสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าในทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการผลิตซองขนาดมาตรฐานหรือซองสั่งทำพิเศษตามความต้องการของลูกค้าเพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าในราคาที่เหมาะสม โดยเรามีเป้าหมายที่จะให้ลูกค้าได้รับสินค้าที่ไม่ได้เป็นเพียงแค่ตัวผลิตภัณฑ์ แต่ยังได้รับบริการที่ดี มีความประทับใจ ในตัวสินค้าพร้อมด้วยคุณค่าที่เราส่งมอบให้

ทางบริษัทมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตซองจดหมายและซองเอกสารต่อไปโดยไม่หยุดนิ่งเพื่อการยอมรับจากลูกค้าทุกท่านและก้าวเป็นผู้นำที่ได้รับการยอมรับทั้งใน ประเทศและต่างประเทศ

 

 

 

สนใจติดต่อ
หงีเฮงแชมเปี้ยนกรุ๊ป บจก.
99/9 หมู่ 1 ถนนพระราม 2 ตำบลบางน้ำจืด อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์ : +662 451 4031-2, ซองเอกสาร +662 451 4037
โทรสาร : +662 451 4264
อีเมลล์ : kamon.m@nghenvelope.com, info@nghenvelope.com
เว็บไซต์ : ngeheng.brandexdirectory.com
เว็บไซต์ : www.nghenvelope.com

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15